Interiør

Det er en klar sammenheng mellom den ytre, moderne fortellingen og boligenes indre karakter.

 Glassveggene mot syd, med dører ut til store balkonger, gjør at lyset og kontakten mellom ute og inne er optimal.
Fra de sydvendte oppholdsrommene glir man trinnfritt ut på store balkonger som innbyr til sosial hygge rundt spisebordet, solbading med et leskende glass, eller tid for refleksjon i en romslig stol mens man skuer mot hav eller horisont.

 

 Alle leiligheter er utformet etter prinsippene for tilgjengelig boenhet, og det er tatt et bevisst valg på å lage et prosjekt med leiligheter som reflekterer de kvaliteter som finnes i nærområdet.
Lys, luft og det gode liv er stikkord som har vært med på å utforme prosjektet. Den enkelte leilighet nås gjennom felles trapperom og en stor heis som er funksjonell i forhold til alt fra møbelleveranser til bruk av rullestolsbrukere.